Vihreä sijoittaminen

Ympäristöarvot sekä eettisyys ovat yksi nykyajan esille nousevista teemoista; puhutaan niin ilmastonmuutoksen estämisestä kuin eettisistä arvoistakin. Tällainen suuntaus on myös sijoitustoiminnassa yksi nopeimmin kasvavista sijoittamisen osa-alueista! Eettinen sijoittaminen on sijoittamista, jossa otetaan huomioon sekä ympäristöarvot, ihmisoikeudet että yrityksiä koskeva yhteiskunnallinen vastuu. Eettisellä sijoittamisella on pitkä historia, mutta suuren yleisön tietoisuuden se on saavuttanut vasta noin kymmenen vuotta sitten. Varsinaisia eettisiä sijoitusrahastoja perustettiin kuitenkin jo 1960- ja 1970-luvuilla. Suomi on tullut tässä kehityksessä jälkijunassa, sillä Suomessa ensimmäiset eettiset sijoitusrahastot perustettiin vasta 1990-luvun loppupuolella.

Kuinka aloittaa?

Sijoittaaksesi eettisesti voit valita sijoituskohteeksesi jonkin eettisistä sijoitusrahastoista tai koota eettisen sijoitussalkkusi itse. Monet pörssiyhtiöt raportoivat nykyisin yritysten ympäristövastuusta sekä yhteiskuntavastuusta, mikä helpottaa eettisen sijoittajan valintojen tekemistä.
Ammattimaiset salkunhoitajat valitsevat eettiset sijoituskohteet seuraavien perusteiden mukaan:

– Taloudelliset perusteet
– Negatiivinen arvottaminen
– Positiivinen arvottaminen sekä
– Paras luokassaan –menetelmä.

Negatiivista arvottamista pidetään vanhimpana menetelmänä eettisen sijoittamisen historiassa. Negatiivinen arvottaminen tarkoittaa sitä, että sijoituskohteet, jotka eivät täytä toivottuja eettisiä arvoja, suljetaan pois. Perinteisesti eettisessä sijoittamisessa vältetään muunmuassa seuraavia toimialoja:

– Tupakkateollisuus
– Alkoholiteollisuus
– Aikuisviihdeteollisuus sekä
– Aseteollisuus.

Yritystasolle mentäessä vältettävät yritykset saatetaan sulkea pois esimerkiksi seuraavista syistä:
– Yritys toteuttaa ympäristöpolitiikkaa epätoivotulla tavalla
– Yritys käyttää eläinkokeita tai kohtelee eläimiä muutoin julmasti tai
– Yritys käyttää lapsityövoimaa tai on muutoin yhteydessä lapsityövoiman käyttöön esimerkiksi hankkimalla materiaalinsa tehtaista, joissa käytetään lapsityövoimaa.

Positiivinen arvottaminen pyrkii etsimään sellaisia yhtiöitä, joita voidaan pitää edelläkävijöinä ympäristöteknisten perusteiden sekä eettisten perusteiden osalta. Paras luokassaan –lähetymistapa pyrkii sijoittamaan yrityksiin, jotka ovat kullakin toimialalla johtavia yhteiskuntavastuullisesti ja ympäristöteknologisesti arvioiden.

Erilaiset eettiset sijoitusindeksit auttavat eettistä sijoittajaa tekemään sijoituspäätöksensä. Osalla sijoittajista on harhaluulo siitä, että eettisiin ratkaisuihin pyrkivä sijoittaja saisi automaattisesti sijoituksistaan muita heikomman tuoton. Tämä luulo on täysin väärä; tutkimusten mukaan eettisten rahoitusten kautta sijoittaja saattaa saada jopa suuremman riskiin suhteutetun tuoton kuin sijoittamalla tavallisiin rahastoihin. Lisäksi eräässä selvityksessä todettiin, että kolmen vuoden tuottohistorian saavuttaneista eettisistä rahastoista 21% saavutti viisi rahastotähteä viidestä. Tulos oli yli kaksi kertaa parempi kuin kaikkien rahastojen yhteistulos. Huomion arvoista on myös se, että ainoastaan 19% eettisistä rahastoista kuuluu yhden tai kahden rahastotähden luokkiin. Tavallisesti 1/3 rahastoista sijoittuu yhden tai kahden tähden luokkiin.

Osa analyytikoista on sitä mieltä, että eettisten yritysten kilpailukyky on todennäköisesti muita yrityksiä parempi pitkällä aikavälillä mitattuna. Tähän liittyy eettisten yritysten muita parempi yrityskuva, joka auttaa yrityksiä säilyttämään hyvät suhteet niin työntekijöihinsä, asiakkaisiinsa, tavaran toimittajiinsa kuin muihinkin sidosryhmiinsä. Hyvät suhteet työntekijöihin, asiakkaisiin, tavaran toimittajiin ja muihin sidosryhmiin auttaa yritystä parantamaan tulostaan entisestään, mikä saa aikaan positiivisen noidankehän! Toisaalta tulee ottaa myös huomioon, että vihreä sijoitus saattaa vaatia jopa tavallistakin sijoitusta pidemmän kasvuajan.

Vihreän sijoittajan kannattaa muuten sijoittaa myös esimerkiksi metsään, koska metsä jos mikä sitoo hiilidioksidia, mikä auttaa estämään kasvihuoneilmiötä. Metsällä on myös paljon erilaisia käyttömahdollisuuksia.

Jos haluat lisätietoja vihreästä ja eettisestä sijoittamisesta, voit ottaa yhteyttä meihin asiakaspalvelumme kautta, joka on avoinna maanantaista tiistaihin kello 8-17 välisenä aikana, keskiviikosta torstaihin kello 9-16 välisenä aikana, perjantaisin kello 10-15 välisenä aikana sekä lauantaisin ja sunnuntaisin kello 12-15 välisenä aikana. Voit soittaa asiakaspalveluumme joko numeroon +358 56764345 tai numeroon +358 56532356. Jos asiakaspalvelussamme on ruuhkaa, jätä viesti vastaajaan äänimerkin kuultuasi, niin asiakaspalvelumme palaa asiaan mahdollisimman pian! Voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse osoitteella asiakaspalvelu@trust-us.fi . Asiakaspalvelumme neuvoo sinut eteenpäin oikean henkilön juttusille, joka puolestaan neuvoo sinua eettisen osakesalkun kokoamisessa!